Επικοινωνία

Έδρα: Καρα Τεπέ, Μυτιλήνη
Tηλ. (22510) 25940, 25316, 24752, 25103
Fax: (22510) 21390, 27752

Yποκατάστημα Kαλλονής
Τηλ. (22530) 24285
Fax : (22530) 24268

Αθήνα: Κεντρική Λαχαναγορά Ρέντη, Πολυκράτη 15
Τηλ. (210) 4810490, 4818415, 4818418
Fax : (210) 4822503

Θεσσαλονίκη: Οδός Ηπείρου, Καλοχώρι
Τηλ. (2310) 753181, 753189
Fax : (2310) 754101