Γερανός

Συμμεριζόμενοι τις ανάγκες των πελατών μας για ειδικές μεταφορές, έχουμε στην εταιρία μας ένα ειδικό τμήμα, πλήρως καταρτισμένο κι εξειδικευμένο, για να καλύψει κάθε ανάγκη σας.

Η μεταφορά και τοποθέτηση ειδικών φορτίων όπως μηχανήματα, οικίσκοι, κ.ά., αποτελεί για εμάς, τηρουμένων φυσικά όλων των μέτρων ασφαλείας, μια ειδική παροχή που προσφέρουμε σε σας.

Με την απόλυτη συνεργασία των κατά τόπους αρχών, μεταφέρουμε και τοποθετούμε σε μεγάλο ύψος (αν απαιτείται), κάθε είδους φορτίο.

Η τεχνογνωσία μας σε τέτοιου είδους φορτία, περιλαμβάνει μελέτη του χώρου φόρτωσης κι εκφόρτωσης, εξασφάλιση ασφαλούς δρομολογίου (με ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όπου απαιτείται), έκδοση ειδικών αδειών, κ.ά.

Τέλος αναλαμβάνουμε ανελκύσεις και καθελκύσεις σκαφών, με απόλυτη συνέπεια και ασφάλεια.

  • Γερανός
  • Γερανός